DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA SRBIJE

 

PRIRODA JE STVORILA ČOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

 

POČETNA

KONTAKT

ISTORIJA

PROGRAM

AKTIVNOSTI

ČLANSTVO

PRISTUPNICA

REGIONALNA DRUŠTVA

OBRAZOVANJE

IZDAVAŠTVO

FORUM

LINKOVI


Dobrodošli na prezentaciju Društva socijalnih radnika Srbije

 

SEDNICA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

 

Sednica Upravnog i Nadzornog odbora Društva socijalnih radnika Srbije biće održana 25. juna 2015. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Jove Ilića br.165, sa početkom u 12 časova.

 

 

Dnevni red sednice:

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

 

2. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2014. godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja

 

3.  Utvrđivanje programa rada za 2015. godinu

 

4.  Razno

 

 

U SUSRET SVETSKOM DANU SOCIJALNIH RADNIKA

 

Svetski dan socijalnih radnika obeležava se svake godine trećeg utorka u matru mesecu. Ovaj dan je prilika da skrenemo pažnju na značaj socijalnih radnika u društvu. Takođe, ovo je prilika za organizovanje stručnih skupova, radionica, javnih tribina i drugih aktivnosti na lokalnom nivou kako bi se promovisala prava i interesi posebno osetljivih socijalnih grupa. 

Internacionalna asocijacija socijalnih radnika (IFSW) poziva socijalne radnike širom sveta da 17.03.2015. godine proslave Svetski dan socijalnog rada zalaganjem za ciljeve utvrđene Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine). http://www.cswe.org/File.aspx?id=60880 i http://ifsw.org/world-social-work-day-2015/ .

 

 

 

REČNIK SOCIJALNOG RADA

Drugo dopinjeno i izmenjeno izdanje Rečnika socijalnog rada, autora prof. dr Ivana Vidanovića izašlo je iz štampe u tiražu od 500 primeraka. Društvo socijalnih radnika se u ovom izdanju pojavljuje kao suizdavač.

 ?????? ?????????? ???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA NA BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA

 

Dana 31.oktobar 2014.godine na 59.beogradskom sajmu knjiga Društvo socijalnih radnika Srbije predstavilo je časopis Socijalni politika i socijalni rad.

 

casopis

 

 

DANI SOCIJALNOG RADA

Društvo socijalnih radnika Srbije u partnerstvu sa Komorom socijalne zaštite i Udruženjem stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti, organizovalo je stručni skup ”Dani socijalnog rada” sa međunarodnim učešćem,i u Vrnjackoj Banji u periodu od 17.-19. septembra 2014. godine. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulinotvorio je stručni skup. Na trodnevnom skupu predstavljeno je preko dvadeset stručnih radova kojima su otvorena pitanja o izazovima pred kojima se socijalni rad danas nalazi, o modelu vođenja slučaja, novim ulogama, licenciranju, standardima, kao i potrebi za permanentnim usavršavanjem i edukacijom stručnih radnika u socijalnoj zaštiti. Takođe, aktivno smo prošli kroz pitanje pluralizma pružana usluga -uloge i mesta socijlnog rada u ambijentu jednakih mogućnosti za privatni, civilni i javni sektor, kao i o socijalnom radu u novim oblastima. Svi stručni radovi predstavljeni na skupu biće objavljeni u Zborniku radova.

 

    Obaveštenja

  • Izrada web prezentacije je u toku. Molimo za strpljenje i razumevanje 

 

  •  Poštu slati na adresu: Društvo socijalnih radnika Srbije, Beograd, Zemun, ul. Marije Bursać ili na E-mail drustvos@drustvosr.org.rs

 

  • Članarina za 2015. godinu je 500,00 dinara. Uplatu članarine izvršiti na račun 205-172572-61 kod Komercijalne banke Beograd

 

  • Tel/fax: 011/2699-895

·        Tel. predsednika: 063/204-879   i 062/221-758

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOĆI