PRIRODA JE STVORILA ČOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

POČETNA
KONTAKT
ISTORIJA
PROGRAM
AKTIVNOSTI
ČLANSTVO
PRISTUPNICA
REGIONALNA DRUŠTVA
OBRAZOVANJE
IZDAVAŠTVO
FORUM
LINKOVI


Dobrodošli na prezentaciju Društva socijalnih radnika Srbije


Позивају вас на међународни стручни скуп


 


“ДАНИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА"
од 17.- 19. 09.2014. год.
Хотел “Звезда” Врњачка Бања


Скуп је подржан од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


ПРОГРАМ РАДА


I ДАН


СРЕДА 17.09. 2014. год. • 13:00-14:00 сати 

  • Долазак, смештај, ручак • 14:00-15:00 сати

  • Регистрација учесника • 15:30-18:00 сати

  • ОТВАРАЊЕ СКУПА
   Поздравне речи

  • Образовање социјалних радника у Србији
   Проф. др Ана Чекеревац, ФПН Београд

  • Општи стандарди за образовање социјалних радника
   Марина Пантелић - асистент на ФПН Београд
   Марија Вучинић Јовановић, дипл. соц. радник

  • Потреба за новом методолошком парадигмом социјалне делатности
   Владимир Илић – Факултет за медије и комуникације
   Милан И. Миљковић- Универзитет Сингидунум

  • Искуства у радуСоцијалнe Зборницe Словеније

  • Уручивање Републичке награде за појединце

  • К О К Т Е Л
II ДАН


ЧЕТВРТАК 18.09.2014. год. • 9:00 - 11:00 сати

  • Искуства у раду Хрватске Коморe социјалних радника

  • Искуства у примени Правилника о лиценцирању стручних радника
   Србијанка Ђорђевић, Комора социјалне заштите Србије

  • Искуства у примени Правилника о лиценцирању установа
   Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

  • Континуираност у едукацији социјалних радника као одговор на захтеве савременог социјалног рада
   Ружица Јелисавац, Републички Завод за социјалну заштиту 
 • 11:00 - 11:30сати

  • ПАУЗА
 • 11:30 - 13:00 сати

  • Теорија и пракса социјалног рада на почетку XXI века: моћ контроле версус моћ отпора
   Ђорђе Стојановић, ванредни професор

  • Медијација у социјалном раду у Србији
   спец. Вера Деспотовић Станаревић, Факултет за медије и комуникације

  • Унапређење емоционалног здравља социјалних радника
   др Гордана Никић, Факултет за медије и комуникације

  • Улога ментора у професионалном развоју стручних радника у систему социјалне заштите
   Маја Думнић–дипл.психолог, Покрајински Завод за социјалну заштиту
I ГРУПА (Сала I) • 15:00 - 18:00 сати

  • Процена стања примене Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад из перспективе стручњака ЦСР
   Марија Васић, дипл.спец.педагог

  • Метод и (или) постојећи Правлник о раду центара за социјални рад
   Милан Самарџија, дипл.соц. Радник- Републички Завод за социјалну заштиту

  • Друштвена улога и перспективе центара за социјални рад у заштити жртава\насиља упородици
   Светлана Радаковић, Милица Џино- ЦСР Нови Сад

  • Улога ЦПСУ Београд у подршци младима упроцесу осамостаљивања
   Бојана Пуцаревић, дипл.соц.радник

  • Улога ЦПСУ Београд у очувању контакта деце на хранитељству са родитељима и сродницима 
   Љиљана Скробић, дипл.соц.радник
II ГРУПА (СалаII) • 15:00 - 18:00 сати

  • Два модела кућне неге и помоћи у кући
   Ric Gabor, Caritas, Subotica

  • Заштитна кућа- живот у заједници 
   Беа Шарчевић, мастер соц.радник, ГУ Суботица

  • Љубав и секс у трећем добу
   Драгана Стикић и група аутора, УГЦБ

  • Институционално збрињавање дементних лица
   Олга Николић и група аутора, УГЦБ,

  • Место и улога соц.радника у мултидисциплинарном тиму – нови приступ у раду група аутора ГЦЈагодина
 • 20:00 сати

  • СВЕЧАНА ВЕЧЕРА
III ДАН


ПЕТАК 19.09.2014.год. • 9:30- 11:30 сати (Сала I)

  • Борба против дечијег сиромаштва у Мађарској
   др Darvas Agnes, Факултет "Eötvös Loránd Tudományegyetem"

  • Безусловни основни приход као могућности у ЕУ
   дрNyilas Mihaly, Факултет"Eötvös Loránd Tudományegyetem"

  • Социјална предузећа-могућност превладавања проблема рањивих група
   Нада Петровић, дипл.соц.радник

  • Мобинг у здравству-социјалне последице и медијација
   Александра Бранковић-дипл.соц.радник

  • Породична конференција
   Жељка Бургунд, дипл.соц.радник • 11:30 – 12:00 сати

  • ЗАКЉУЧЦИ И ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

Напомена : Организатори стручног скупа задржавају право измене Програма рада


Информације орезервацији и смештајуучесникаможете добити преко службе продаје хотела “Звезда” • телефоном:

  • 036 612 564

  • 036 612 271 • или путем ел.поште:Смештај је на бази два пуна пансиона у објекту “Звезда” или“Фонтана”. • Цена пуног пансиона у 1/1 соби износи 3.200,00 дин. по особи дневно

 • Цена пуног пансиона у 1/2 соби износи 2.600,00 дин. по особи дневно

 • Цена пуног пансиона у 1/2 соби за једну особу износи 3.900,00 дин. по особи дневно


 • Боравишна такса и осигурање износи 125,00 дин. По особи дневно и није урачуната у цену пансиона. Доплата за свечану вечеру уз пансионску вечеру износи800, 00 динара по особи.


 • Цена свечане вечере за особе које нису на смештају у поменутим објектима износи 1.200,00 дин. по особи.

    Obaveštenja

 • Izrada web prezentacije je u toku. Molimo za strpljenje i razumevanje 
 •  Poštu slati na adresu: Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju Sremčica (sa naznakom za Društvo socijalnih radnika) 11253 Sremčica, Moštanička 2. ili na E-mail drustvosr@eunet.yu
 • Članarina za 2007. godinu je 600,00 dinara. Uplatu članrine izvršiti na žiro račun 205-100603-46 kod Komercijalne banke Beograd
 • Tel. predsednika: 011/330-12-72. Tel-faks sekretara: 011/2526-329, 063/219-701 

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOĆI